Teatr małej ojczyzny. Szkice do dziejów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 1951-2010 – nowa książka Andrzeja Bucka, Dyrektora Kozzi Film Festiwalu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, stała się przyczynkiem do rozmowy, która  odbyła się w niedzielę, 19 września o godz. 13.00 w namiocie Cafe Film na zielonogórskim deptaku. Rozmowę prowadziła Ewa Mielczarek, szefowa Wydawnictwa Pro Libris.
 
Książka pt. Teatr małej ojczyzny. Szkice do dziejów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze (1951-2010) to próba przybliżenia historii zielonogórskiej sceny. Zakres czasowy podejmowanych badań wynika z faktu, iż od 1951 roku zaczyna się okres upaństwowienia Teatru, stworzenia zawodowego zespołu. Objęta mecenatem państwowym placówka podlegała od tej pory pełnej kontroli administracyjnej i politycznej aż do roku 1989, kiedy decyzją Ministra Kultury Teatr stał się jednostką samorządu wojewódzkiego.
Zawarte w książce szkice rejestrują też okres wcześniejszy, bowiem dzieje zielonogórskiego teatru zaczynają się od chwili powstania jego budynku w 1931 roku. Co prawda nie istniał wówczas stały zespół artystyczny, ale budynek w Zielonej Górze odwiedzały zespoły teatralne i operowe z Niemiec.
Książka obejmuje następujące elementy: słowo wprowadzenia, rys historyczny (lata 1931-1945), losy budowy gmachu teatru, sytuację teatru po 1945 roku, w tym rodzenie się tradycji polskiej, okres zespołów „Kolejarza” i „Polskiej Wełny”, rozkwit ruchu amatorskiego, aż po teatr i scenę zawodową. Szczegółowo przedstawione zostały przemiany koncepcji i repertuaru w aspekcie kolejnych dyrekcji Teatru w porządku chronologicznym (Róża Gella-Czerska, Karol Hruby, Stanisław Cegielski, Zbigniew Koczanowicz, Zbigniew Przeradzki, Jerzy Zegalski, Marek Okopiński, Bohdan Czechak, Wiesław Mirecki, Zbigniew Stok, Jerzy Hoffmann, Stanisław Biliński, Ryszard Żuromski, Tadeusz Pliszkiewicz, Mirosław Wawrzyniak, Krystyna Meissner, Hilary Kurpanik, Marek Górski, Krzysztof Rotnicki, Janusz Kozłowski, Waldemar Matuszewski, Jan Tomaszewicz, Piotr-Bogusław Jędrzejczak, Andrzej Buck, Robert Czechowski).
Rozdziały opisujące i dokumentujące takie wydarzenia jak: Noc Poetów, benefisy, wieczory autorskie, przeglądy – Winobraniowe i Powinobraniowe Spotkania Teatralne, Przeglądy Współczesnego Dramatu „Rewizje”, działalność Sceny Młodych Reżyserów i Nowej Dramaturgii oraz Letniego Festiwalu OFF-TEATR i inne to ważne uzupełnienie książki.
 
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Pro Libris WiMBP w Zielonej Górze.

Go to top
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework